wz
Z Vienna je (zatiaľ?) Windows 7
Pridal Anaxagoras Dátum July 15 2008 18:35:06
Nová generácia Windows, ktorá nastúpi po súčasnom Windows Vista (Windows 6.0), niesla pôvodne kódové označenie Vienna. Microsoft u? medzičasom potvrdil, ?e nový klientský systém nesie označenie Windows 7, resp. Windows Seven.
Podrobné novinky
Nová generácia Windows, ktorá nastúpi po súčasnom Windows Vista (Windows 6.0), niesla pôvodne kódové označenie Vienna. Microsoft u? medzičasom potvrdil, ?e nový klientský systém nesie označenie Windows 7, resp. Windows Seven. Známa je u? v podstate oficiálne aj skutočnos?, ?e nový systém sa objaví niekedy v horizonte rokov 2009 ? 2010 (skôr je reálnej?í druhý spomínaný rok) a má by? poskytovaný v 32 aj 64-bitových edíciách. Okrem toho mô?eme očakáva? i delenie na rôzne (biznis a spotrebiteľské) edície. Podobne ako u súčasného Windows Vista, ktorý bol uvedený (pre podnikovú sféru) 30. novembra minulého roka. Presnej?ie členenie nie je známe a určite sa bude profilova? a? neskôr.

Z pohľadu jednotlivých funkcií, prípadne výbavy nové systému sa u? otvára veľký priestor na ?pekulácie. Odhadova? v?ak jednoznačne mo?no opätovne zvý?ené nároky na systémové prostriedky, čo pôjde ruka v ruke s klesajúcimi cenami operačných pamätí a uvádzaním nových ? viacjadrových - procesorov i nových a výkonnej?ích grafických kariet. Očakáva? tak zároveň mo?no stále silnej?iu podporu viacjadrových systémov, optimalizáciu viacvláknových procesov a pod. Otázne je rozhranie DirectX. No opätovne nemo?no podľa ná?ho názoru vylúči? určitú formu propagácie systému cez ?exkluzívnu? implementáciu rozhrania opätovne len pre nový systém. ?pekulácie sa objavujú aj okolo prípadného zakomponovania súborového systému WinFS, ktorý sa nakoniec do Windows Vista ?neprepracoval?.